• aboutimg

Hape te fonde pou ede chak paran aprann kominike ak pitit yo. Pou ede plis timoun kenbe talan ak mennen yon lavi ki an sante. Pandan 30 dènye ane ki sot pase yo, kreyasyon eksepsyonèl jwèt Hape a ak solisyon fanmi (jwe bon konprann) pote paran yo sezi dè milye de fanmi yo.